Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / «Ремонт на улици на територията на Община Куклен, област Пловдив”

Прекратяване

Дата: 2015-12-01 16:45:00

Описание:

С Решение № 800/07.10.2015г. по преписка № КЗК - 454/2015г. е отмемемно Решение № 823/11.08.2015г. на зам, кмета на Община Кулен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет"Ремонт на улици на територията на Община Куклен http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700267&newver=2


<-- Обратно към поръчката