Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осъществяване на текущи и спешни ремонти на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Куклен“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-20 10:36:00
№ 20200320ypru1081305

Описание:

Обособена позиция №1 – „Ремонти на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Куклен, при възникнала текуща или спешна нужда от осъществяването им“. Кратко описание: Обособената позиция включва строителните операции по-долу: 1. Ремонт на съществуваща тротоарната настилка; 2. Ремонт на тротоарни настилки с включена доставка на нови плочи; 3. Ремонт на тротоарни настилки с включена доставка на нови вибропресовани изделия; 4. Ремонт на съществуващи бордюри; 5. Ремонт на бордюри с включена доставка на нови с размери 15/25/50 см.; 6. Ремонт на бордюри с включена доставка на нови с размери 8/16/50 см.; 7. Ремонт на паважни настилки; 8. Ремонт на армирана бетонова настилка; 9. Ремонт на настилки с пътни ивици; 10. Ремонт на настилки от перфорирани вибропресовани плочи (паркинг елементи) – цена за 1 м2; 11. Ремонт на асфалтова настилка; 12. Подравняване нивото на съществуващи шахти (РШ и ДШ) до нивото на връхната настилка; 13. Доставка и монтаж на антипаркинг елементи; 14. Изкопно-насипни работи за ремонт на подземна инфраструктура, както и съпътстващите ги видове работи, описани по вид и единичен обем в техническа спецификация на поръчката.

4.2 Обособена позиция №2 - „Ремонти на тротоарни настилки в зоната на моста по ул. Ал. Стамболийски, гр. Куклен,  Община Куклен.“ Кратко описание: Разваляне на тротоари - 733 м²; 2. Бетонови тротоарни плочи 5 см - 1062 м²; 3. Цименто-пясъчен разтвор 3 см - 11 м³; 4. Пясък, филц - 10 см - 108,5 м³, разпределени по вид и обем за улиците в зоната на моста на ул. Ал. Стамболийски, така както е посочено в техническата спецификация на поръчката.


Документи
32212020201003_Решение и обявление за поръчка.pdf
32382020201003_Документация.pdf
33212020201003_Приложения 1-3а и информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.pdf
35002020201003_Приложение №4.1. - 4.6 Количествени сметки на примерни обекти на строителна интервенция (ПОСИ).zip
35272020201003_Образец № 1.docx
35342020201003_Образец № 2.docx
35422020201003_Образец № 3.docx
35502020201003_Образец № 4.docx
36082020201003_espd-request (Текущи и спешни ремонти на улици 2020).zip

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение 2020-04-14 12:28:00
Информация за сключен договор по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП 2020-05-04 08:55:00
Съобщение 2020-05-12 12:36:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2020-05-18 13:16:00
Протоколи 2020-05-18 13:19:00
Решение по чл. 62, ал. 2 от АПК 2020-06-01 13:14:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-05 15:59:00
Договор с избрания изпълнител и приложения 2020-06-08 17:10:00

<-- Обратно към поръчки