Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Основен ремонт на ул. "Бяла Черква" от ул. "Персенк" до ул. "Иглика", гр. Куклен, община Куклен – 170 м'“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-03-06 11:56:00
№ 20200306NnQW1063265

Описание:

Описание на настоящето състояние на обекта, условия за изпълнение на строителството, налични съобщителни връзки, които следва да бъдат взети предвид: Улицата от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен е с дължина от 170 м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация. На места липсват тротоари, улицата е сравбително равна и служи за отвеждане на дъждовните води от перпендикулярните на нея стръмни улици. Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и да изгради дъждоприемни шахти, също да корегира  височината на съществуващите ревизионни шахти. В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт. Надземни комуникации - електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати. Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.


Документи
54342020061103_Обява.pdf
54542020061103_Докмуентация за поръчка.pdf
55092020061103_Приложение № 1а.xls
55412020061103_Образци.zip
55522020061103_Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.pdf

ПубликацияДата
Разяснение 2020-03-11 10:49:00
Протокол 2020-05-05 10:38:00
Договор за възлагане на строителство 2020-06-02 15:33:00
Техническо и ценово предложение на участника 2020-06-02 15:37:00

<-- Обратно към поръчки