Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Основен ремонт и рехабилитация на улици в гр. Куклен, община Куклен по седем обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-02-24 14:00:44
№ 20200224xyol1059713

Описание:

Обществената поръчка за СМР на улици и неизчерпателно се свежда до: Направа на механизирани и ръчни изкопи; Прехвърляне, натоварване, превоз, отвозване, засипване и уплътняване на земни почви; Доставка и монтаж на ВиК елементи; Рязане/разбиване на съществуващите пътни и тротоарни настилки и направа на нови; Почистване на строителните площадки и др., като точният обем на ремонтните работи е посоченият в техническите спецификации и количествените сметки за обособените позиции, неразделна част от документацията на поръчката.


Документи
04242020241402_Решение и обявление за поръчка.pdf
04512020241402_Документация.pdf
05072020241402_Приложения 1, 2 и 3.pdf
06282020241402_Образец 1.docx
06372020241402_Образец 2.docx
06532020241402_Образец № 3.docx
07172020241402_Образец № 4.docx
07432020241402_espd-request улици 2020.zip
08422020241402_ОП1 КС - улица Хаджи Димитър.xls
08492020241402_ОП2 КС - улица Тодор Каблешков.xls
09012020241402_ОП3 КС - улица Пейо Яворов.xls
09112020241402_ОП4 КС - улица Никола Вапцаров.xls
09362020241402_ОП5 КС - улица Добри Чинтолов.xls
09482020241402_ОП6 КС - улица Демокрация-етап II.xls
09552020241402_ОП7 КС - улица Бяла Черква от Персенк до Иглика.xls
12372020241402_Инф. по чл. 44 от ЗОП.docx

ПубликацияДата
Разяснение 2020-03-06 12:00:00
Разяснение 2020-03-09 12:35:00
Разяснение 2020-03-11 10:52:00
Протокол № 1 и 2 2020-05-14 14:05:00
Съобщение 2020-05-29 16:06:00
Доклад 2020-06-09 16:40:00
Решение 2020-06-09 16:45:00
Протоколи 2020-06-09 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-13 17:02:00
Договори 2020-08-13 17:13:00
Обявление за приключване на договор 2021-02-17 14:14:00
обявления за приключване на договор 2021-02-18 14:07:00
Обявления за приключване на договор 2021-02-18 14:09:00

<-- Обратно към поръчки