Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий.

Тип поръчка: ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Дата: 2020-01-21 11:15:00
№ 20200121eqfR1045208

Описание:

Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващо спортно игрище. Предвижда се да се изпълни нова настилка от изкуствена трева, положена върху изцяло нова основа, както и направа на ажурна ограда с височина от 4 м, монтирана върху монолитни ивични основи. Отделно от това се предвижда и изграждане на осветление, като и оборудване с нови футболни врати.

Основание за избор на процедурата. С оглед обстоятелството, че обявяването на цитираната поръчка с наименование „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий“ по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП не е довело до възлагането й поради това, че дори след удължаване на срока на валидност на обявата не е получена нито една оферта, е счетено, че възлагането по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП е законосъобразно.


Документи
23532020211101_ИП част архитектура.pdf
24032020211101_ИП част конструктивна.pdf
24162020211101_Образци № 1, 2 и 11.docx
24292020211101_Образци №№ 3-8.docx
24462020211101_Образец № 9.docx
24532020211101_Образец № 10.docx
40542020211201_Условия и приложения към поканата.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2020-02-06 16:07:00
Договор за възлагане на строителство 2020-02-11 09:21:00

<-- Обратно към поръчки