Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и пропан-бутан чрез използване на система за безналично картово плащане, както и доставка на гориво за отопление за промишлено-комунални цели за нуждите на Община Куклен

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2020-01-15 11:50:58
№ 20200115pVLN1030394

Описание:

Поръчката е разделена на две обособени позиции.

Първата обособена позиция е за доставка чрез покупка на горива (Автомобилен бензин А95Н Код по КОП 09132100-4, Дизелово гориво Код по КОП 09134200-9 и Пропан-бутан Код по КОП 09122000-0) за зареждане на моторните превозни средства на Община Куклен. Договорът влиза в сила датата на подписването му от страните и е за срок от 12 календарни месеца. Прогнозна стойност на договора – 151 000 лева с ДДС. Прогнозните количества са както следва: Автомобилен бензин А95Н – 5500 литра + 10%; Дизелово гориво – 55000 литра + 10%; Пропан-бутан – 1 000 л. (две хиляди литра) + 10%. 

Втората обособена позиция е за доставка чрез покупка на Гориво за отопление, CPV код: 09134000-7 - Газьол за промишлено-комунални цели за нуждите на Община Куклен. Приблизителното общо количество е 9000 литра +- 10%. Договорът влиза в сила след подаване на първата заявка и е за срок от 12 календарни месеца или до достигане на прогнозната му стойност, което събитие настъпи първо.Прогнозна стойност на договора – 20 000 лева с ДДС.Документи
54552020151401_Сканирано решение.PDF

ПубликацияДата
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 2020-01-15 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-19 10:32:00
Борсови договори 2020-02-19 10:33:00

<-- Обратно към поръчки