Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛНАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“, в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен,

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-09-18 16:30:48
№ 20190918thaL894231

Описание:

ПАЗАРНИ КОНСУЛНАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“, в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен, Съгласно Акт за публична общинска собственост № 538/13.12.2006, по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности и доставка на съоръжения за обектa.


Документи
34432019181609_2019-09-18 покана за пазарни консултации площадка файл 2.PDF
35002019181609_Акт 538 УПИ IV площадка парк и трафопост.pdf
35102019181609_Образец 1 Изграждане на детска площадка.doc
35202019181609_Образец 2 Изграждане на детска площадка.doc
35382019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА.pdf
36002019181609_Детска площадка по МИГ.7z
36322019181609_RS 69.pdf
36362019181609_RS 69 (2).pdf

ПубликацияДата
технически проект 2019-09-18 17:05:00
оферти 2019-09-27 16:05:00
протокол 2019-09-27 16:10:00
решение 2019-09-27 16:10:00

<-- Обратно към поръчки