Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с проект “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“ по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“,

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-09-18 15:37:41
№ 20190918PxAO881982

Описание:

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с проект “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“ по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за следните обекти:

-          За обект НЧ „Н. Й. Вапцаров“ - град Куклен - УПИ/парцел/имот I-културен дом и зеленина в кв. 41,  състоящ се от 11000кв.м., ведно с построена в него сграда-читалище, със застроена площ от 810 кв.м., състояща се от три спомагателни помещения, читалня, библиотека, лекционна и сладкарница, по регулационния план на гр./с Куклен съгласно Акт за общинска собственост № 43/09.10.2002г.

-          За обект Читалище с. Добралък - състоящо се от 330 кв.м., представляващо парцел I-91-читалище, кв.6 по регулационен план на с.Добралък, ведно с построената в него полумасивна двуетажна сграда 100 кв.м. Първи етаж-театрален салон, на втори етаж-5 стаи. Акт за общинска собственост № 437/27.10.1999г.


Документи
58372019181509_2019-09-18 Покана за пазарни консултациичиталище файл 1.PDF
59012019181509_Акт № 43 Читалище Куклен+скица.pdf
06102019181609_Образец 1 Читалища.doc
06212019181609_Образец 2 Читалища (2).doc
06322019181609_КС - Читалище Куклен.xlsx
06412019181609_КС - Читалище Добралък.xlsx
07422019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ЧИТАЛИЩЕ ВАПЦАРОВ.pdf
08092019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ЧИТАЛИЩЕ ДОБРАЛЪК (1).pdf
27262019181609_2019-09-18 16 Мин. на ок.с,.PDF

ПубликацияДата
оферти 2019-09-27 17:40:00
протокол 2019-09-27 17:40:00
решение 2019-09-27 17:40:00

<-- Обратно към поръчки