Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“, землището на град Куклен “, за ПИ № 00

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-09-18 16:43:37
№ 20190918FSfb908263

Описание:

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ във връзка с кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Куклен с Проект: “Изграждане на игрище за футбол на малки врати в Поземлен Имот №002054, местност“Михов орех“,  землището на град Куклен “, за ПИ №  002054 с НТП(начин на трайно ползване) спортна територия, местност „Михов орех“  по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР - Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности и доставка на съоръжения за обектa.


Документи
46242019181609_2019-09-18 покана за пазарни консултации футболно игрище файл 3 (1).PDF
46362019181609_RS 68.pdf
46472019181609_RS 68 (2).pdf
47012019181609_Образец 1 Изграждане на игрище за футбол на малки врати .doc
47122019181609_Образец 2 Изграждане на игрище за футбол на малки врати .doc
47252019181609_УДОСТОВЕРЕНИЕ НИНКН ИГРИЩЕ ФУТБОЛ МАЛКИ ВРАТИ.pdf
47432019181609_Акт № 1420 за Михов орех + скица.pdf
48002019181609_Футболно игрище по МИГ.7z

ПубликацияДата
технически проект 2019-09-18 17:10:00
оферти 2019-09-27 16:10:00
протокол 2019-09-27 16:10:00
решение 2019-09-27 16:15:00

<-- Обратно към поръчки