Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-09-05 09:50:14
№ 20190905hlrY870957

Описание:

Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващо спортно игрище. Предвижда се да се изпълни нова настилка от изкуствена трева, положена върху изцяло нова основа, както и направа на ажурна ограда с височина от 4 м, монтирана върху монолитни ивични основи. Отделно от това се предвижда и изграждане на осветление, като и оборудване с нови футболни врати.

Срокът за изпълнение е според предложения от участника в техническото предложение.  Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове и количества работи, изисквания към строителството и др., се съдържат в техническите спецификации и цялостната документация - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Куклен.


Документи
00072019051009_obqvlenie.docx
00212019051009_obrazci.docx
00332019051009_dogovor proekt.docx
04272019051009_New Работен лист на Microsoft Office Excel.xlsx
22362019051009_24.1.13 TP Chast Architectura.pdf
24042019051009_24.1.13 TP Chast Konstruktivna.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2019-09-26 16:10:00
Решение за удължаване на срока 2019-09-26 16:15:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2019-10-04 15:45:00
Доклад до възложителя 2019-10-04 15:45:00
Прекратяване 2019-10-04 15:50:00

<-- Обратно към поръчки