Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Проектиране и упражняване на авторски надзор (АН) за обект „Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, Община Куклен

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-27 12:40:03
№ 20190827wlPQ867260

Описание:

Обществената поръчка е с предмет „Проектиране и упражняване на авторски надзор (АН) за обект „Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, Община Куклен.

Реализацията на тази главна цел по възстановяване на посочените участъци изисква изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, и последващо изпълнение на СМР, предвидени в него.

 

Обхват на поръчката :

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните две дейности:

  • Дейност 1 : проектиране 

Изготвяне на инвестиционен проект, фаза: технически проект, за строеж:Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, община Куклен“;

  • Дейност 2 : авторски надзор

    Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект : Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, община Куклен“;

    Място на изпълнение :

    община Куклен, общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930Документи
33232019271308_документация.docx
34042019271308_техническа спецификация.docx

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията № 1 2019-09-25 09:35:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-10-07 16:30:00
Протокол от работата на комисията № 2 2019-10-22 11:20:00
Протокол от работата на комисията № 3 2019-10-22 11:20:00
Протокол от работата на комисията № 4 2019-10-22 11:20:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-22 11:25:00
договор № 187 2019-11-19 09:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-24 16:50:00

<-- Обратно към поръчки