Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за Детска градина „Приятели”– гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен по обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-20 12:36:05
№ 20190820PiKI824768

Описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Детска градина „Приятели”– гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен по обособени позиции”.

Обществената поръчка е разпределена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка на месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 2 – Доставка на мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 3 – Доставка на свежи плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4 – Доставка на пакетирани, консервирани храни и други хранителни продукти.

Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб;


Документи
28502019201508_процедура храна - документация.docx

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията № 1 2019-09-18 09:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-09-18 09:10:00
Протокол №2 от работата на комисията 2019-09-24 09:15:00
Доклад до възложителя 2019-09-24 09:25:00
Решение за избор на изпълнител 2019-09-26 16:20:00
договор №176 - ОП 5 2019-11-05 13:20:00
Договор №179 2019-11-08 09:50:00
договор №180 2019-11-08 09:50:00
договор №181 2019-11-08 09:50:00
договор №182 2019-11-08 09:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-24 16:55:00

<-- Обратно към поръчки