Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Запитване за оферта на основание чл. 29, ал. 16 и 17 от Наредба №12/25.07.2016г. за обект „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ОДЗ „Приятели“, находящо се в УПИ - I, за детски ясли, кв. 62 по регулационния план на гр. Куклен,

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-03-27 15:33:07
№ 20190327rHRq732435

Описание:

На основание чл. 29, ал. 16 и 17 от Наредба №12/25.07.2016г. и във връзка с изпълнение на дейности по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00650/16.01.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7  „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. обявяваме процедура по събиране на оферти, като част от провеждане на пазарни консултации, съгласно ЗОП за следния обект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ОДЗ „Приятели“,  находящо се в УПИ - I, за детски ясли, кв. 62 по  регулационния план на гр. Куклен, общ. Куклен“ за Обособена позиция № 3 „Компютърна и черна техника“


Документи
36312019271503_Покана_компютри.pdf

ПубликацияДата
Заповед за назначаване на комисия 2019-04-17 14:20:00
Протокол от работата на комисията 2019-04-17 14:25:00
Оферта ПС Лайф 2019-04-17 14:30:00
Оферта СММ 2019-04-17 14:30:00
Оферта/ Контракс 2019-06-04 13:55:00
Оферта/ Дриймон 2019-06-04 13:55:00

<-- Обратно към поръчки