Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Приятели” в гр. Куклен по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-15 16:35:16
№ 20180513nwhC586804

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставката и монтажа на различно по вид оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Приятели” в гр. Куклен по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Приятели” в гр. Куклен“. Процедурата е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Мебелно обзавеждане“;

Обособена позиция № 2: „Бяла техника“;

Обособена позиция № 3: „Компютърна и черна техника“;

Обособена позиция № 4 „Посуда“

Важно!!! Обособени позиции № 3 и № 4 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, а именно чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, тъй като общата им стойност не надхвърля 20 % от стойността на поръчката и сумите по всяка от позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти. За всяка от останалите обособени позиции (позиции № 1 и № 2) могат да бъдат подавани оферти за участие.


Документи
42492018151605_Документация доставка оборудване и обзавеждане.doc
42562018151605_КСС-Образец 6.1 и 6.2.xlsx
43042018151605_eEEDOP dostavka.zip

ПубликацияДата
Разяснение по направено запитване 2018-05-30 16:40:00
Разяснение по направено запитване 2018-05-31 16:30:00
Протокол № 1/20.06.2018 г. 2018-07-24 14:50:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2018-10-10 15:25:00
Протоколи и Окончателен доклад на Комисията 2018-11-14 16:05:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-14 16:10:00
Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП 2018-12-10 16:25:00
Договор № 24/21.01.2019 г 2019-05-30 16:40:00
Договор № 25/21.01.2019 г 2019-05-30 16:45:00
Договор № 43/26.02.2019г 2019-05-30 16:50:00
Договор № 92 РС 2019-08-20 08:50:00

<-- Обратно към поръчки