Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Основен ремонт на улици, както следва: Ул. „Димчо Дебелянов”, Ул. „Студенец”, Ул. „Искра”, Ул. „Бачо Киро”, Ул. „Захари Стоянов”, Ул. „Хан Крум” по обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-04-30 16:30:00
№ 20180427PbQd578450

Описание:

Ремонт на ул. "Бачо Киро", включващо подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 190м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации  електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

 

Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов", включващо подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемни шахти, тротоари и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 220м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е сравнително равна и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации - електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

 

 Ремонт на ул. "Захари Стоянов", включващо подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемни шахти, тротоари и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 160м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е сравнително равна и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации  електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

 

Ремонт на ул. "Искра", включващо подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемни шахти, тротоари и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 100м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е сравнително равна и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации  електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

 

Ремонт на ул. "Студенец" от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Искра”, включващо подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемни шахти, тротоари и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 140м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е сравнително равна и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и да изгради дъждоприемни шахти, също да корегира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации  електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

 

Ремонт на ул. "Хан Крум" – 140м, включващ подмяна на тротоари и бордюри и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължинаот 140м., като  асфалтовата настилка липсва в цялата част, липсват тротоари, улицата е под наклон и служи за отевждане на дъждовните води.

Общината има желание да изгради асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации  електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.


Документи
24442018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Бачо Киро.doc
24542018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Димчо Дебелянов.doc
25072018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Захари Стоянов.doc
25192018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Искра.doc
25272018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Студенец.doc
25392018301604_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ул. Хан Крум.doc
25482018301604_КС - улица Бачо Киро.xls
26082018301604_КС - улица Димчо Дебелянов.xls
26192018301604_КС - улица Захари Стоянов.xls
26472018301604_КС - улица Искра.xls
27032018301604_КС - улица Студенец от ул. Ал.Стамболийски до ул. Искра.xls
27112018301604_КС - улица Хан Крум.xls
27212018301604_espd-request (6).zip
15242018041505_Документация_асфалтиране шест улици (1).doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2018-06-08 16:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-06-20 14:55:00
Протокол № 2/19.06.2018 г. 2018-07-02 15:25:00
Протокол № 3/25.06.2018 г. 2018-07-02 15:30:00
Доклад вх. № 4398/02.07.2018 г. 2018-07-02 15:35:00
Решение № 415/02.07.2018 г. 2018-07-02 15:40:00
Договор № 136 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:20:35
Договор № 137 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:23:02
Договор № 138 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:24:22
Договор № 139 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:26:42
Договор № 140 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:28:09
Договор № 141 От дата: 2018-08-16 2018-09-12 15:32:10

<-- Обратно към поръчки