Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА, ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОМИШЛЕНО - ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-04-24 16:50:00
№ 20180421reMG564328

Описание:

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за строителството на строително-монтажни работи /СМР/ за изграждане на пътища, пътна инфраструктура и канализация на територията на Промишлено-търговска зона Куклен, разположена в Община Куклен, област Пловдивска.

В предмета на настоящата обществена поръчка, попадат пътища, пътна инфраструктура и канализация предвидении за изгаждане на територията на Промишлено-търговска зона Куклен, и в частност в Масив 011, Местността "Капсида" по КВС на землището на Община Куклен.                    

Обхватът, обемът и териториалната локация на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение ще зависят от възникналата конкретна необходимост в срока на рамковото споразумение и ще бъдат обективирани в количествено-стойностни сметки /КСС/. Максималният срок за изпълнение на всеки отделен договор в рамките на споразумението ще бъде конкретизиран от Възложителя при отправянето на писмена покана за представяне на оферта за изпълнение на конкретна поръчка до потенциалните изпълнители, с които е сключено рамково споразумение.


Документи
02332018241704_РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ.doc
02422018241704_Obrazci (1).docx
02512018241704_Приложение 8.docx
02582018241704_KUKLEN_PUP_ulici_03_2018-Model.pdf
03062018241704_espd-request.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-07-25 15:45:00
Протокол № 1/28.05.2018г. 2018-06-21 15:00:00
Протокол № 2 2018-08-17 15:55:00
Протокол № 3 2018-08-17 16:00:00
Доклад на комисията 2018-08-17 16:05:00
Решение № 556/16.08.2018г. за класиране на участниците 2018-08-17 16:10:00
Договор № 164/28.09.2018 г 2018-10-17 11:00:00
Договор № 165/28.10.2018 г. 2018-10-17 11:05:00
Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 2018-10-17 13:05:00
Количествено-стойностна сметка 2018-10-17 13:10:00
Протокол № 1 от 29.11.2018 2018-11-30 16:25:00
Решение № 870 2018-11-30 16:35:00
Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 2019-06-27 10:40:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-07-31 13:30:00
протокол от 02.08.2019 г. 2019-08-02 16:30:00
доклад до възложителя 2019-08-20 10:40:00
Договор 2019-11-05 10:30:00

<-- Обратно към поръчки