Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Куклен“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-27 13:05:00
№ 20180418Bvki554273

Описание:

Доставка фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим  за нуждите на Община Куклен, изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,

С Решение № 449 на Общински съвет Куклен, взето на извънредно заседание с протокол № 39 от 15.06.2017 г. е изменена т. 1 на Решение № 361, взето с протокол № 31 от извънредно заседание на 15.02.2017 г., като Общински съвет Куклен дава съгласие за ползване на 240 000.00 лв. (двеста и четиридесет хиляди) с ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, с които да бъдат финансирани част от разходите за закупуване на два броя нови специализирани сметосъбиращи камиони.

С настоящата обществена поръчка се възлага доставката на единия от специализираните сметосъбиращи автомобили. Въпреки, че стойността на доставката е под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, възлагането се извършва чрез открита процедура, с оглед планирана и друга еднородна доставка, а именно втори сметосъбиращ камион.


Документи
34062018271104_Документация за участие сметосъбиращ камион.docx
34142018271104_Мотиви по чл. 231, ал. 2 от ППЗОП във връзка с проект на договор.docx
51202018271404_esdp.rar

ПубликацияДата
Съобщение за спиране 2018-05-18 16:35:00
Прекратяване 2019-05-30 16:55:00

<-- Обратно към поръчки