Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Текущ ремонт на улици в населените места на Община Куклен – гр. Куклен, с. Руен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Яврово и с. Цар Калоян”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-03-26 14:00:00
№ 20180313UMzP539703

Описание:

Настоящата обществена поръчка е с предмет – „Текущ ремонт на улици в населените места на Община Куклен – гр. Куклен, с. Руен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Яврово и с. Цар Калоян”.

Предвиденият ремонт на уличната мрежа в населените места се състои в частично възстановяване на асфалтовата настилка в компрометираните участъци, без да се засяга основата на пътната настилка и подземните комуникации.

Изпълнението на строително – монтажните работи ще става след възлагателно писмо от Възложителя, в което ще се посочва прогнозни количества видове СМР, местонахождение и срок за изпълнение.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка на местата където липсва или е силно компрометирана.

            Целта на предвиденият ремонт е възстановяване на асфалтовата настилка с кръпки и на места цялостно и цялостно преасфалтиране. 


Документи
09152018261403_Условия_текущ ремонт улици_2018.docx
11082018261403_Обява Текущ ремонт улици_2018.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1/12.04.2018 г. 2018-06-06 15:20:00
Протокол № 2/18.05.2018 г. 2018-06-06 15:25:00
Договор № 118/04.07.2018 г с приложения 2019-06-04 12:35:00

<-- Обратно към поръчки