Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на улици на територията на гр. Куклен

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-02-23 09:51:52
№ 20180218MXEa521726

Описание:

Настоящата обществена поръчка е с предмет – Ремонт на улици на територията на гр. Куклен, а именно:

Ремонт на ул. „Плиска“ от ул. „П. Хилендарски” до ул. „Родопи” – 120 м.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължинаот 120 м, като асфалтовата настилка липсва в цялата част, липсват тротоари, улицата е сравнително равна.

Общината има желание да изгради асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

Ремонт на ул. „Яне Сандански“, включващо подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 250 м, като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част вследствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да корегира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .


Документи
57552018230902_Обява Ремонт улици_2018.doc
54092018231702_Условия ремонт улици_2018.docx
54552018231702_КСС - улица Плиска_1.xls
55072018231702_КСС - улица Яне Сандански.xlsx

ПубликацияДата
Протокол № 1/13.03.2018 г. 2018-03-29 13:40:00
Протокол № 2/20.03.2018 г. 2018-03-29 13:45:00
Договор № 63/02.04.2018 г с приложения 2019-06-04 12:40:00

<-- Обратно към поръчки