Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за Детска градина „Приятели”– гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен по обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-29 13:03:07
№ 20171221GAHM519864

Описание:

Описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Детска градина „Приятели”– гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен по обособени позиции”.

Обществената поръчка е разпределена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка на месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 2 – Доставка на мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 3 – Доставка на свежи плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4 – Доставка на пакетирани, консервирани храни и други хранителни продукти.

Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб;


Документи
11492017291312_Документация за участие.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1/23.01.2018 г. 2018-01-30 13:50:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2018-02-19 14:20:00
Протокол № 2/12.02.2018 г. 2018-03-09 15:00:00
Протокол № 3/22.02.2018 г. 2018-03-09 15:05:00
Доклад вх. № 1640/08.03.2018 г. 2018-03-09 15:20:00
Договор № 69 От дата: 2018-04-13 2018-05-10 09:45:00
Договор № 70 От дата: 2018-04-13 2018-05-10 09:50:00
Договор № 71 От дата: 2018-04-13 2018-05-10 10:00:00

<-- Обратно към поръчки