Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен “

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-01 11:44:00
№ 20171107JbAU504893

Описание:

Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими  за нуждите на Община Куклен, като един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, вторият специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен чрез финансов лизинг за срок от 60 (шестдесет) месеца, част от който има възможност да бъде погасен със средствата от отчисленията.

С Решение № 449 на Общински съвет Куклен, взето на извънредно заседание с протокол № 39 от 15.06.2017 г. е изменена т. 1 на Решение № 361, взето с протокол № 31 от извънредно заседание на 15.02.2017 г., като Общински съвет Куклен дава съгласие за ползване на 240 000.00 лв. (двеста и четиридесет хиляди) с ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, с които да бъдат финансирани част от разходите за закупуване на два броя нови специализирани сметосъбиращи камиони.


Документи
53312017011112_Документация за участие.docx

ПубликацияДата
Протокол № 2/16.01.2018 г. 2018-01-17 16:00:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2018-02-09 14:45:00
Протокол № 1/11.01.2018 г. 2018-03-23 10:20:00
Протокол № 3/31.01.2018 г. 2018-03-23 10:25:00
Протокол № 4/08.02.2018 г. 2018-03-23 10:30:00
Протокол № 5/15.02.2018 г. 2018-03-23 10:35:00
Протокол № 6/13.03.2018 г. 2018-03-23 10:40:00
Доклад вх. № 1822/14.03.2018 г. 2018-03-23 10:45:00
Решение № 205/21.03.2018 г. 2018-03-23 10:50:00

<-- Обратно към поръчки