Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен “

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-09-28 15:52:36
№ 20170908rCIw470971

Описание:

Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими  за нуждите на Община Куклен, като един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, вторият специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен чрез финансов лизинг за срок от 60 (шестдесет) месеца, част от който има възможност да бъде погасен със средствата от отчисленията.

С Решение № 449 на Общински съвет Куклен, взето на извънредно заседание с протокол № 39 от 15.06.2017 г. е изменена т. 1 на Решение № 361, взето с протокол № 31 от извънредно заседание на 15.02.2017 г., като Общински съвет Куклен дава съгласие за ползване на 240 000.00 лв. (двеста и четиридесет хиляди) с ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, с които да бъдат финансирани част от разходите за закупуване на два броя нови специализирани сметосъбиращи камиони.


Документи
58222017281509_Документация за участие.docx

ПубликацияДата
решение за прекратяване № 784/10.10.2017 г. 2017-10-10 15:20:00

<-- Обратно към поръчки