Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Куклен”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-08-11 16:40:03
№ 20170731IYuU462891

Описание:

Обществената поръчка е с предмет: “Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Куклен”

            Вид на поръчката: доставка, осъществявана чрез покупка.

            Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като се отнася за един вид доставка.

 Място и обекти, за които ще се реализира обществената поръчка за доставка на  нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група – Република България, на територията на Община Куклен, описани по-долу:

 

1. ИТ №  1067874 Община Куклен, с. Яворово;

2. ИТ №  1069211 Община Куклен,  гр. Асеновград;

3. ИТ №  1068905 Община Куклен,  с. Руен;

4. ИТ №  1067869 здравна служба, с. Яворово;

5. ИТ №  1072923 помпа за хлориране, с. Руен;

6. ИТ №  1069210 Община Куклен, гр. Асеновград

7. ИТ №  1068903 Община Куклен,  с. Руен;

8. ИТ №  1468493 Община Куклен, с. Гълъбово;

9. ИТ №  1465589 Община Куклен, гр. Куклен;

10. ИТ №  1464212 Община Куклен,  гр. Куклен; 

11. ИТ №  1468659 Община Куклен, с. Гълъбово;

12. ИТ №  1468491 Община Куклен,  с. Гълъбово;

13. ИТ №  1468898 Община Куклен,  с. Цар Калоян;

14. ИТ №  1465597 Община Куклен,  гр. Куклен;

15. ИТ №  1662905 магазин за хранителни стоки, с. Гълъбово; 

16. ИТ №  1499355 Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №105, УО;

17. ИТ №  1463657 Община Куклен, с. Гълъбово, УО;

18. ИТ №  4277319 камери за видеонаблюдение, гр. Куклен, ул. „Божаница“, МТП Кабата; 

19. ИТ №  4275832 камера за видеонаблюдение, с. Руен, МТП Винзавод;

20. ИТ №  4149379 стопански, с. Гълъбово, БКТП ЕВА УО;

21. ИТ №  41250011 Община Куклен – улично осветление, с. Гълъбово;

22. ИТ №  4116265 стопански – детска площадка, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 97;

23. ИТ №  4116197 Община Куклен, гр.Куклен, ул. „Христо Г.Данов“ №1, камера видео;

24. ИТ № 4113621 Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №101, видео камера; 

25. ИТ № 4113611 Община Куклен,  стопански-камера-видео, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №1, камера видео;

26. ИТ № 4103386 ТП-№9, улично осветление СПТУ гр. Куклен, ул. „Средец“ №9; 

27. ИТ № 4067038 улично осветление, МТТ Веселина, с. Гълъбово ;

28. ИТ № 1465584 Община Куклен, гр. Куклен;

29. ИТ № 1464207 Община Куклен,  гр. Куклен, ТП 5УО;

30. ИТ № 1663907 маг. хр.стоки – бърза закуска, с. Цар Калоян, местност Здравец;

31. ИТ № 1467687 Община Куклен, с. Добралък;

32. ИТ № 1662894 магазин за хр.стоки, с. Гълъбово; 

33. ИТ № 1464210 Община Куклен,  гр. Куклен;

34. ИТ № 1465309 Община Куклен,  гр. Куклен, ТП 9 УО;

35. ИТ № 1465213 Община Куклен, гр. Куклен, СПТУ УО;

36. ИТ № 1465595 Община Куклен, гр. Куклен;

37. ИТ № 1463828 Община Куклен,  гр. Куклен, ТП 1 УО;

38. ИТ № 1465540  Община Куклен,  гр. Куклен;

39. ИТ № 1465594 Община Куклен,  гр. Куклен, ул. „Бузлуджа“ №1;

40. ИТ № 1468487 Община Куклен, с. Гълъбово;

41. ИТ № 1468494 Община Куклен, с. Гълъбово;

42. ИТ № 1464218 Община Куклен, гр. Куклен;

43. ИТ № 1469062 Община Куклен, с. Цар Калоян;

44. ИТ № 1464206 Община Куклен,  гр. Куклен, ТП 4 УО;

45. ИТ № 1464214 Община Куклен, гр. Куклен;

46. ИТ № 1465308 поликлиника , гр. Куклен;

47. ИТ № 1464549 водна помпа, гр. Куклен;

48. ИТ № 1464215 Община Куклен, гр. Куклен;

49. ИТ № 1499225 Община Куклен,  гр. Куклен;

50. ИТ № 1463830 Община Куклен, гр. Куклен, ТП 3 УО;

51. ИТ № 1463829 Община Куклен, гр. Куклен, ТП 2 УО;

52. ИТ № 1465379 Община Куклен,  гр. Куклен;

53. ИТ № 1465301 Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Пейо К. Яворов“ №21;

54. ИТ № 1464208 Община Куклен, гр. Куклен, ТП 6 УО;

55. ИТ № 1067870 пивница, с. Яворово;

56. ИТ № 1067871 смесен магазин, с. Яворово; 

57. ИТ № 1465307 Община Куклен,  гр. Куклен;

58. ИТ № 1465304 Община Куклен,  гр. Куклен;

59. ИТ № 1468498 Община Куклен, с. Гълъбово, ТП 3 УО;

60. ИТ № 1465299 Община Куклен, гр. Куклен;

61. ИТ № 1468892 Община Куклен, с. Гълъбово;

62. ИТ № 1463825 Община Куклен, гр. Куклен, МТП Орехите УО;

63. ИТ № 1464209 Община Куклен,  гр. Куклен, МТП 7 УО;

64. ИТ № 1467686 Община Куклен, с. Добралък, ТП 1 УО;

65. ИТ № 1468894 Община Куклен, с. Цар Калоян, т-1203;

66. ИТ № 1468895 Община Куклен, с. Цар Калоян; 


Документи
35432017162208_Доставка еленергия събиране оферти с обява.rar

ПубликацияДата
Прекратяване 2017-08-21 14:50:00

<-- Обратно към поръчки