Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по три обособени позиции”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-07 15:44:00
№ 20170607BdrL453149

Описание:

Настоящата обществена поръчка е с предмет – Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по три обособени позиции, а именно:

СОП 1 – Ремонт на ул. „Стръмна”, от ул. „Александър Стамболийски” до ул. „Славянска”, включваща възстановяване на  асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и изграждане на дъждоприемни шахти.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 300 м, като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част вследствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места липсват тротоари, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци общината ще подмени стария водопровод. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели, разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

СОП 2 – Ремонт на ул. „Латинка”, включваща възстановяване на асфалтовата настилка, изграждане на дъждоприемни шахти и коригиране на височината на съществуващите ревизионни шахти.

Улицата от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 150 м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира височината на съществуващите ревизионни шахти.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

СОП 3 – Ремонт на ул. „Бяла Черква” от ул. „Христо Смирненски” до ул. „Любен Каравелов”, включваща възстановяване на асфалтовата настилка, изграждане на дъждоприемни шахти и коригиране  височината на съществуващите ревизионни шахти.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 150 м, като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.


Документи
29032017071606_Обява Ремонт улици 2017.doc
29212017071606_Условия ремонт улици три обособени позиции 2017.docx
29342017071606_КС - улица Стръмна.xls
29412017071606_КС - улица Латинка.xls
29482017071606_КС - улица Бяла Черква.xls

ПубликацияДата
Разяснение по направено запитване 2017-06-13 15:40:00
Протокол комисия 2017-07-10 14:25:00
Договор № 151 От дата: 2017-07-28 2017-08-23 13:10:00
Договор № 150 От дата: 2017-07-28 2017-08-23 13:25:00
Договор № 152 От дата: 2017-07-28 2017-08-21 09:25:00

<-- Обратно към поръчки