Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по три обособени позиции”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-05-26 10:20:00
№ 20170502JtFU443024

Описание:

Настоящата обществена поръчка е с предмет – Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по три обособени позиции, а именно:

СОП 1 – Ремонт на ул. „Стръмна”, от ул. „Александър Стамболийски” до ул. „Славянска”, включваща възстановяване на  асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и изграждане на дъждоприемни шахти.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 300 м, като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част вследствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места липсват тротоари, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци общината ще подмени стария водопровод. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели, разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

СОП 2 – Ремонт на ул. „Латинка”, включваща възстановяване на асфалтовата настилка, изграждане на дъждоприемни шахти и коригиране на височината на съществуващите ревизионни шахти.

Улицата от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 150 м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира височината на съществуващите ревизионни шахти.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .

СОП 3 – Ремонт на ул. „Бяла Черква” от ул. „Христо Смирненски” до ул. „Любен Каравелов”, включваща възстановяване на асфалтовата настилка, изграждане на дъждоприемни шахти и коригиране  височината на съществуващите ревизионни шахти.

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен, Община Куклен, която е предмет на поръчката, е с дължина от 150 м, като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да коригира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации – електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.


Документи
46542017261005_УСЛОВИЯ РЕМОНТ НА УЛИЦИ 2017.docx
47432017261005_КСС - улица Стръмна.xls
47582017261005_КСС - улица Латинка.xls
48072017261005_КСС - улица Бяла Черква.xls
17412017021506_Обява Ремонт улици 2017.doc

ПубликацияДата
Разяснение до заинтересованите лица 2017-06-02 14:05:00
Съобщение за прекратяване 2017-06-06 14:50:00

<-- Обратно към поръчки