Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива за нуждите на Община Куклен

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-12-05 17:00:00
№ 20161204Dflg398435

Описание:

Доставка на горива за нуждите на Община Куклен по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на Община Куклен

Обособена позиция № 2: Доставка на  газьол за отопление за нуждите на  Община Куклен

Пълно описание на обекта на поръчката,включително основни характеристики:

Обособена позиция № 1: Доставките са предвидени за МПС от автомобилния парк на Куклен, за които следва да бъдат издадени карти за безналично плащане по регистрационен номер за всяко МПС, чрез които да се осъществява зареждането. Обособената позиция включва ежедневни доставки в бензиностанциите на Изпълнителя на територията на страната.

Обособена позиция №2: Доставките са предвидени за отопление, чрез изгаряне в горивна инсталация в административната сграда на Община Куклен.

 


Документи
54402016051712_Документация за участие (1).doc.docx
54452016051712_Техническа спецификация горива 2017 (1).doc

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-12-07 14:20:00
протокол № 1 от заседание на комисия 2016-12-30 10:20:00
уведомление 2017-01-11 15:40:00
Протокол № 2 2017-01-20 16:20:00
Протокол № 3 2017-01-20 16:25:00
Доклад 2017-01-20 16:30:00
Решение № 115/20.01.2017 г. 2017-01-20 16:35:00
Договор № 30 От дата: 2017-02-21 2017-03-20 11:25:00

<-- Обратно към поръчки