Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Консултантски услуги във връзка с изготвяне и окомплектоване на заявлениe за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските ра

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-09-07 13:20:45
№ 20160907GSWU338506

Описание:

Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на Община Куклен от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектно предложение с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.     


Документи
04112016071409_ЕЕДОП.doc
12582016071509_Куклен - Консултантски_покана ОДЗ.doc

ПубликацияДата
Удължаване срока на валидност на обявата 2016-09-14 17:00:00
Протокол от работата на комисията и приложения 2016-09-20 16:05:00
Договор № 168/21.09.2016 От дата: 2016-09-21 2016-10-12 10:15:00

<-- Обратно към поръчки