Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по две обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-08-29 16:44:29
№ 20160829EtrJ324308

Описание:

Настоящата обществена поръчка е с предмет Ремонт на улици на територията на гр. Куклен по две обособени позиции, а именно:

СОП 1 - Ремонт на ул. "Елин Пелин", включващо изграждане на тротоари и цялостно асфалтиране.

Улицата от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 175м., като асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка и да изгради дъждоприемни шахти, също да корегира  височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци общината ще подмени стария водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели, разположени на тротоарите, които няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации - електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа.  С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен.

СОП 2 - Ремонт на ул. "Хан Аспарух" - подмяна на тротоарни плочи и бордюри, цялостно асфалтиране

Улицата  от регулационния план на гр. Куклен – Община Куклен която е предмет на поръчката е с дължина от 155м., като  асфалтовата настилка е силно компрометирана и е разрушена в цялата част в следствие на изкопни работи по прекарване на канализация на места липсват тротоари, улицата е под наклон и служи за отвеждане на дъждовните води от съседните улици.

Общината има желание да възстанови асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите и да изгради дъждоприемни шахти, също да корегира височината на съществуващите ревизионни шахти.

            В предвидените за ремонт участъци  общината ще подмени стария  водопровод и сградните отклонения към него. Съществуват подземни комуникации – телефонни кабели,  разположени на тротоарите, които  няма да бъдат засегнати от предвиденият ремонт.

            Надземни комуникации - електропроводи ниско напрежение. Стълбовете са поставени в тротоарната част и  също няма да бъдат засегнати.

            Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на ВиК съоръженията и пътната настилка на уличната мрежа. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улицата, както и връзката с останалата улична мрежа на гр. Куклен .Документи
46342016291608_КСС - улица Елин Пелин_1.xls
46432016291608_КСС - улица Хан Аспарух_2.xls
16132016091610_Pokana_ulici_1.docx

ПубликацияДата
Протокол от заседание на комисия 2016-09-27 13:30:00
Договор № 179 От дата: 2016-10-10 2016-10-26 15:20:00
Договор № 180 От дата: 2016-10-10 2016-10-26 15:00:00

<-- Обратно към поръчки