Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-07-19 14:06:34
№ 20160718salp316813

Описание:

Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на Община Куклен от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектно предложение с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.     

 

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности:

Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дейност № 2: Предоставяне на услуги по подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.


Документи
08042016191407_Консултантски_покана (1).doc
28582016201607_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Удължаване срока за подаване на оферти 2016-07-26 16:45:00
Протокол от заседание на комисия 2016-08-12 11:20:00
Договор № 159 От дата: 2016-08-31 2016-09-28 13:25:00

<-- Обратно към поръчки