Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на експерт -рехабилитатор за нуждите на Община Куклен за изпълнение на дейностите по Договор № BG05M9OP001-2.002-0147-C001 по Проект №BG05M9OP001-2.002-0147 „Възможност за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финан

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-16 15:10:42
№ 20160316lKva278170

Описание:

Дейността на рехабилитатора ще се състои в предоставяне на услугата в домашна среда


Документи
40252016160903_metodologiq Rehabilitator.pdf
11022016161503_Публична_покана_рехабилитатор.fed
18002016241603_publichna pokana за рехабилитатор.docx

ПубликацияДата
протокол от работата на комисията 2016-03-28 16:50:00

<-- Обратно към поръчки