Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на експерти по две обособени позиции за нуждите на Община Куклен за изпълнение на дейностите по Договор № BG05M9OP001-2.002-0147-C001 по Проект №BG05M9OP001-2.002-0147 „Възможност за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъ

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-02-16 19:18:35
№ 20160216JHOC269067

Описание:

Община Куклен обявява публична покана за избор на експерти – психолог и рехабилитатор, необходими за изпълнение на дейностите по „Договор № BG05M9OP001-2.002-0147-C001 по  Проект №BG05M9OP001-2.002-0147„Възможност за независим живот”  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020“

Дейността на психолога ще е в следните две направления:

1.      Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социалната услуга в домашна среда и

2.      Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност

Дейността на рехабилитатора ще се състои в предоставяне на услугата в домашна среда


Документи
20122016161902_publichna pokana po proekta.docx
20222016161902_metodologiq Psiholog.pdf
13402016171302_metodologiq Rehabilitator.pdf

ПубликацияДата
протокол от работата на комисията 2016-03-01 14:15:00
Договор № 73 От дата: 2016-03-10 2016-04-06 11:25:00

<-- Обратно към поръчки