Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво, Пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Куклен.

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-12-01 16:50:00
№ 20151124QSbA240826

Описание:

Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.


ПубликацияДата
Договор № 391 От дата: 2015-12-17 2015-12-15 15:45:00
Плащане по договор №: 391 От дата: 2015-12-17 2016-02-23 16:29:55
Плащане по договор №: 391 От дата: 2015-12-17 2016-04-25 10:18:54
Плащане по договор №: 391 От дата: 2015-12-17 2016-04-25 10:19:49

<-- Обратно към поръчки