Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2015-2016Г. ПО СОП”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-27 18:45:00
№ 20150827rAmQ197689

Описание:Документи
19362015271108_УСЛОВИЯ_снегопочистване.docx
19452015271108_Приложение №1ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx
19502015271108_Образец_2_техническо_предложение.docx
19572015271108_Образец_3_проект-на-договор.docx
20012015271108_Образец_4_декларация_чл.47_ал.9.docx
20042015271108_образец_5_декларация-чл. 55-ал.7.docx
20102015271108_ОБРАЗЕЦ 6 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
20152015271108_Образец_7_списък_договори.docx
20232015271108_ОБРАЗЕЦ 8.docx
20292015271108_Образец_9_съгласие_подизпълнител.docx
20332015271108_Образец_10_списък_на_служители.docx
20372015271108_Образец_11.docx
20422015271108_Образец_12.docx

ПубликацияДата
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2015-10-08 14:40:00
Протокол от работата на комисията 2015-10-08 14:35:00
Прекратяване 2015-10-06 17:15:00
Договаряне без обявление 2015-10-09 16:25:00
Протокол 2 2015-10-20 16:05:00
Протокол 3 2015-10-20 16:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-10-20 16:25:00
Договор № 362 От дата: 2015-11-05 2015-12-03 09:36:00
Плащане по договор №: 362 От дата: 2015-11-05 2016-02-23 16:27:44
Плащане по договор №: 362 От дата: 2015-11-05 2016-03-14 14:57:56
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:362 2016-02-12 08:50:00

<-- Обратно към поръчки