Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 09:20:00
№ 20141028YpPM88147

Описание:ПубликацияДата
Съобщение за изпълнен договор 2015-10-22 11:30:00
Договор № 174 От дата: 2014-07-09 2014-10-28 13:51:26
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-10-31 09:20:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 10:33:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 10:41:52
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 10:42:53
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 10:47:41
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 10:49:56
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-11-18 09:05:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-09 11:48:14
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2014-12-18 14:36:12
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-01-19 10:40:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-01-19 10:40:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-01-19 11:05:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-01-19 14:05:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-02-03 13:44:15
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-02-03 13:58:47
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-03-12 16:05:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-03-12 13:45:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-04-14 09:05:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-04-14 11:50:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-05-07 12:10:47
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-05-07 12:15:40
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-03-10 14:40:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-03-12 14:20:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-04-14 09:40:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-04-07 12:45:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-05-07 12:39:18
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-05-18 09:25:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-06-18 11:30:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-06-18 11:35:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-06-18 11:40:00
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-07-09 14:52:58
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-07-09 14:53:50
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-07-09 14:54:45
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-07-09 14:55:55
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-07-09 14:56:47
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-08-18 09:24:28
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-08-18 09:27:14
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-08-18 09:28:09
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-10-20 11:11:15
Плащане по договор №: 174 От дата: 2014-07-09 2015-10-20 11:16:14
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:174 2015-10-22 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен 2015-10-22 14:50:00

<-- Обратно към поръчки